Make your own free website on Tripod.com

 

PENGURUSAN GRAFIK : PENGERTIAN BIMBINGANShertzer dan Stone (1981) :

  • Proses memahami diri.

 


Mathewson (1962) :

  • Proses profesional yang bersistematik.

 


Llyod dan Aminah (1987) :

  • Proses ikhtisas bersistem.

 


Crow dan Crow (1960) :

  • Bantuan untuk membuat pilihan.

 


Mc Daniel dan Sheftel (1957) :

  • Pola perkhidmatan yang merangkumi pelbagai maklumat.

 


Alice Crow (1964):

  • Bantuan untuk maklumat jangka pendek.

 

 

 

TAMAT>