Make your own free website on Tripod.com

DISEDIAKAN OLEH : WILLIE GABRIEL ENAK

KUMPULAN : M5S

MAKTAB PERGURUAN SAINS BINTULU

Laman ini direka khas oleh : George Langat Ngau

Kumpulan : M1T696

 

 

Pengenalpastian Projek Reka Cipta

 

1.1 Pernyataan Masalah

- Catatan masalah yang dihadapi atau dialami oleh pelajar

 

1.2 Penyelesaian Masalah

- Senarai beberapa idea penyelesaian kepada masalah pelajar.

 

2 Pencetusan Idea Mereka Cipta

 

2.1 Idea Baru

- Nyatakan bagaimana baru ini diperolehi.

Contoh : dari lawatan, bacaan, rujukan, perbincangan, tayangan gambar atau cara lain.

 

2.2 Pemilihan Idea Baru

- Dari senarai idea penyelesaian kepada masalahini, pilih satu penyelesaian yang terbaik. Beri sebab-sebab dan kepentingan memilih idea itu.

 

 

3 Perekaan Projek Reka Cipta

 

3.1 Membuat Sketsa atau Lakaran

- Pelajar diminta menghasilkan tiga sketsa atau lakaran projek rekaannya.

 

Sambuangan : membuat sketsa atau lakaran.

 

 

4 Membuat Model

 

4.1 Model Luar

- Lakaran atau gambar model luar dan langkah-langkah kerja.

 

 

4.2 Model Dalam

- Lakaran atau gambar model dalam dan langkah-langkah kerja.

 

 

5 Pemilihan Projek

 

5.1 Pemilihan Model Reka Bentuk

- Nyatakan cara bagaimana pemilihan projek dibuat dan sebab-sebab model itu dipilih.

 

 

5.2 Teknik Pembuatan

- Senaraikan kaedah dan teknik pembuatan dari peringkat permulaan hingga ke peringkat siap.

 

 

6 Perancangan Projek Prototaip

 

6.1 Nyatakan Nama dan Kegunaan Projek.

Senaraikan bahan, alatan dan masa yang diperluan untuk menghasilkan projek prototaip.

 

 

6.2 Pengiraan Kos Projek Prototaip

- Nyatakan kos anggaran dan kos sebenar pengeluaran projek berdasarkan :- kos bahan atau komponen, kos upah, dan kos sampingan

 

 

7 Ulasan

 

- Beri ulasan dan komen yang dapat membantu memperbaiki hasil projek.

Pengenalpastian Projek Inovasi

 

1.1 Pernyataan Masalah

- Catatan masalah yang dihadapi atau dialami oleh pelajar.

 

SEBELAH >